ĐẶT HÀNG ONLINE

BẢNG GIÁ IN CATALOGUE Đặt hàng online

Kích thước 10 x 15 10 x 20 A5 A4 (21 x 29,7) A3
1000 tờ 0VNĐ 0VNĐ 0VNĐ 1,650,000VNĐ 2,131,250VNĐ
2000 tờ 0VNĐ 0VNĐ 1,750,000VNĐ 2,131,250VNĐ 3,093,750VNĐ
3000 tờ 0VNĐ 1,750,000VNĐ 0VNĐ 0VNĐ 0VNĐ
4000 tờ 1,750,000VNĐ 0VNĐ 2,231,250VNĐ 3,093,750VNĐ 0VNĐ
5000 tờ 0VNĐ 0VNĐ 0VNĐ 3,575,000VNĐ 0VNĐ
6000 tờ 0VNĐ 2,231,250VNĐ 0VNĐ 0VNĐ 0VNĐ
8000 tờ 2,231,250VNĐ 0VNĐ 3,193,750VNĐ 5,018,750VNĐ 0VNĐ
10000 tờ 0VNĐ 0VNĐ 3,675,000VNĐ 5,981,250VNĐ 0VNĐ
12000 tờ 2,712,500VNĐ 3,193,750VNĐ 0VNĐ 0VNĐ 0VNĐ

Danh sách khách hàng chính:

lienminh bavico vinagold vietaction vantin hifumi